Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ:

Ykkösmedia Oy
Ruoriniemenkatu 28 B 24, 15140 Lahti
info @ ykkosmedia.fi
y-tunnus 3408353–7

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Petra Klami, puh. 040 179 0060
petra.klami @ ykkosmedia.fi

REKISTERIN NIMI

Ykkösmedia Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Ykkösmedian asiakas- ja/tai jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan sekä markkinointiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää tietoja tapahtumiin ilmoittautuneista tai tapahtumien kohderyhmään sopivista henkilöistä. Rekisteri saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, allergiatiedot, kiinnostuksen kohteet.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisterin tietoja on kerätty ilmoittautumisen yhteydessä tai asiakkaan osoittaessa kiinnostusta tapahtumia kohtaan sekä julkisista tietolähteistä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä tapahtumien sidosryhmien kesken. Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään tapahtuman ajan ja tulevien vastaavanlaisten tapahtumien kutsuja varten.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään yrityksen yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai pyytää tietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

Pyydä tarjous

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.